Besøk på døvemuseet i Kalfarveien 79

Søndag 1 juni 2008

 

Foto: Åge Lauritzen

 

Se museums-siden

 

Nils Johan Bjørø har vært leder i Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap i 16 år.

 

Besøk på styrerommet ("Kongerommet")

 

Brynjulf Dammen og Svein Sundkvist, begge fra Oslo.

 

May Britt Litsheim, Egil Allan Marthinussen og Kate Mostervik.

 

Kari Mette Ellingsen og Svein Ivar Skogstad

 

De tre til nærmest venstre: Kåre Høgsve, Johannes Rekkedal (med ryggen til) og Dagmar Sinnes

 

Hallgerd Wroldsen og Adriana Mehlum.

 

 

Nils Johan Bjørø, (kvinne fra Stavanger), Arnulf Pedersen.

 

Johan Hoff

 

Halvor Greftegreff

 

Reidar Jakobsen og Sissel Solem, begge fra Trondheim.